POSTUP PRÁCE

Po telefonickom dohovore si so zákazníkom dohodnem osobné stretnutie.

Nasleduje zameranie priestorov a približná predstava klienta.

Zákazník si predbežne vyberie materiál.

Na základe materiálu a predstavy vytvorím projekt.

Vytvorím cenovú kalkuláciu.

Po dohovore so zákazníkom uzavrieme objednávku.

Nasleduje výroba a montáž.

Fakturácia.

Kontaktujte ma na telefónnom čísle: 0907926524